New/Newydd

cropped-High-Street-in-Cardiff20140916Neges Gan Geraint Roberts

(English below)

Gyfaill, shwmae!

On’d yw hi’n ardderchog o beth fod mwy a mwy o bobl Cymru yn dathlu Dydd Gw^yl Dewi? Bydd gorymdeithiau eleni yn Abertawe, Aberystwyth, Bae Colwyn, Caerfyrddin, Port Talbot, Pwllheli, Tyddewi, Wrecsam ac Ystradgynlais – a’r Orymdaith Genedlaethol yng Nghaerdydd wrth gwrs. Mae dathliadau eraill o gwmpas y wlad a thu hwnt. Ac fe fydd ein Draig Goch wych yn hedfan yn falch ym mhob un.

Ond ‘does dim rhaid i chi fynd i orymdeithio er mwyn hedfan y ddraig. Beth am hedfan y Ddraig Goch eich hunan? Gallwch osod un ar eich wal, yn eich ffenest, ar eich car, neu ar bolyn os oes un i gael gyda chi. Gallwn ni i gyd wneud hyn. Hedfanwn ein Draig Goch yn falch!

Chwiliwch amdanon ni ar Facebook a Twitter. Danfonwch hwn ymlaen at eraill gallai bod a^ diddordeb.

Ewch i www.draiggoch.cymru am ragor o wybodaeth.

Dear Friend,

isn’t it great that more and more people are celebrating St David’s Day? There will be Parades in Aberystwyth, Carmarthen, Colwyn Bay, Port Talbot, Pwllheli, St David’s, Swansea, Wrexham, and Ystradgynlais – and the National Parade in Cardiff, of course. There are many more events across Wales and the world. Our fantastic Red Dragon will fly proudly at all of them.

But you don’t have to parade to fly the flag. Why not fly our Red Dragon yourself? It could be on your wall, in the window, on your car, or even on a pole if there’s one handy. We can all do this. Fly our Red Dragon with pride!

Look out for us on Facebook and Twitter. Please forward this to those who’d be interested.

Go to www.reddragonof.wales to find out more.

Geraint Roberts
www.draiggoch.cymru