Blas – Folk Radio Cymru

Submissions/ Cynigion

We accept physical and digital submissions  We prefer CD’s which are the finished mastered final product.

Mailto:

Blas-Folk Radio Cymru

Ivy Cottage, Swan Lane, Llangatwg, Powys, NP8 1PE, Cyrmu.

Please indude contact details.

by email:

Send as a dropbox, google drive, download link. (please don’t email MP3 files unless we have asked for it).

These files should be high quality mp3 files, the higher the quality the better. Please include all song data and cd artwork.

ebost: ebost@folkradiocymru.com

For artists Biogs please send high resolution images and information in english, welsh or both.

Advertising banners spaces available, please enquire.

 

Rydym yn derbyn cynigion corfforol a digidol. Mae’n well ganddon ni dderbyn CD’au gorffenedig wedi eu meistroli’n derfynol.

Trwy’r post:

Blas- Radio Gwerin Cymru

Ivy Cottage, Swan Lane, Llangatwg, Powys, NP8 1PE, Cymru.

Cofiwch gynnwys manylion cyswllt.

Trwy ebost:

Danfonwch fel dropbox, google drive, neu ddolen lawrlwytho (peidiwch â danfon ffeiliau MP3 heblaw ein bod ni wedi gofyn amdanyn nhw)

Dylai’r ffeiliau hyn fod yn ffeiliau MP3 o safon uchel, o’r answdd gorau posibl. Cofiwch gynnwys holl fanylion y caneuon, a gwaith celf.

ebost: ebost@folkradiocymru.com

Danfonwch ddelweddau o ansawdd uchel a gwybodaeth yn y Gymraeg, Saesneg neu’r ddwy iaith ar gyfer Hanes yr Artistiaid.

Mae llefydd ar gyfer baneri hysbysebu ar gael: holwch.