Support Us/ Cefnogwch Ni

Blas- Folk radio Cymru is a not for profit project, to enhance artists profile, submit ppl and PRS playlist data, and encourage and increase online sales and promote welsh folk music and artists profile online.

Please consider making a donation to help us to continue and improve the site and service.

You can help us here via paypal..

Menter nid-er-elw yw Blas – Radio Gwerin Cymru. Ein bwriad yw hybu proffil artistiaid; cyflwyno data rhestr chwarae PPL a PRS; annog a chynyddu gwerthiant arlein; a hyrwyddo cerddoriaeth werin Cymru a phroffil artistiad arlein.

Beth am roddi cyfraniad er mwyn i’n gwefan allu parhau a gwella?

Gallwch ein cynorthwyo yma drwy PayPal.

Mae llefydd ar gyfer baneri hysbysebu ar gael- mae croeso i chi holi.

Cefnogwyr

Diolch yn fawr. RECORDIAU TANT CYFYNGEDIG, CLERA, Geriant Roberts, MEU Cymru