Blas – Folk Radio Cymru

About/ Andanom

For some time I have often wondered what a Welsh Folk Online Radio Station would sound like.

There are so many Irish Scotish, and specialist Celtic Internet Radio Stations out there, and at the time of starting this no welsh ones.

So after speaking to a few interested Welsh Musicians,  I have decided to start one and see what happens.

I would not of been able to do this without the support of a few generous individuals who have given money, expertise and time to help make this happen.

A massive thanks to them for the belief in the idea.

Gerard KilBride

 

Bȗm yn meddwl ers tro sut sŵn byddai ar Gorsaf Radio Cerddoriaeth Werin Cymru ar y we.

Mae gymaint o orsafoedd Radio Gwyddeleg, Albanaidd a ‘Cheltaidd’ arbenigol i gael arlein, ond dim un Cymreig wrth i fi ysgrifennu ‘nawr.

Felly, wedi sgwrsio gyda Cherddorion Cymraeg oedd â diddordeb, fe benderfynais i y dylen i ddechrau un a gweld beth ddaw.

Fydden i ddim wedi gallu gwneud hyn heb gefnogaeth rhai unigolion hael sydd wedi rhoi o’r harian, eugwybodaeth a’u hamser er mwyn dwyn y maen i’r wal.

Diolch a diolch eto idyn nhw am gredu yn y syniad.

Gerard KilBride.