Blas – Folk Radio Cymru

huwm_9

Pwy ydi Huw M?


Huw M yw’r cyfansoddwr a pherfformiwr o Gymru Huw Meredydd Roberts. Mae’n chwarae cymysgedd o felodïau gwreiddiol a chaneuon gwerin, wedi’u plethu gyda dylanwadau rhyngwladol i greu cerddoriaeth iasol, ddeallus. Mae Lucy Simmonds yn ymuno ar y sielo a chanu, Bethan Mai yn canu a chwarae’r acordion, a Iolo Whelan ar y drymiau, offerynnau taro ac yn canu.

Fe gyfeiriodd Stuart Maconie ar BBC 6 Music at sengl gyntaf Huw M fel “a stunningly beautiful piece of music”. Cafodd ei ddau albym cyntaf dderbyniad gwresog a chefnogaeth eang gan gyflwynwyr fel Marc Riley, Huw Stephens a Gideon Coe; cafodd ei ail albwm, Gathering Dusk, hefyd ei enwebu ar gyfer y Gwobr Gerddoriaeth Gymreig.

Utica (2015) yw albym diweddaraf Huw M, y cyntaf i gael ei ryddhau ar label I Ka Ching, gafodd ei ddewis fel Label yr Wythnos gan gylchgrawn NME yn ddiweddar. Ar gyfer y record yma, mae Huw wedi bod yn cydweithio gyda’r Chwiorydd Marshall o Gaerdydd i blethu dylanwadau gospel cynnar gyda chanu gwerin Cymreig, gan ychwanegu llond llaw o ddwyster, hiraeth a thor calon. Hynod o hapus yn wir.

 

Huw M is Welsh composer and performer Huw Meredydd Roberts who plays a mix of original melodies and borrowed folk songs, mangled together with influences from across the globe, to create haunting, intelligent music. He is joined by Lucy Simmonds on cello and vocals, Bethan Mai on accordion and vocals and Iolo Whelan on drums, percussion and vocals.

Stuart Maconie on BBC 6 Music referred to Huw M’s first single as a “Stunningly beautiful piece of music”. His first two albums received glowing reviews and widespread support by the likes of Marc Riley, Huw Stephens and Gideon Coe; his second album, Gathering Dusk, was also short-listed for the Welsh Music Prize.

Utica is Huw M’s third album – his first on the wonderful I Ka Ching label, recently chosen as NME’s label of the week. For this release, Huw has been working with The Marshall Sisters from Cardiff to blend early gospel with Welsh folk, and a good dollop of poignancy, melancholy and heartbreak.