Blas – Folk Radio Cymru

Amserlen/Timetable

Daily Playlists/ Rhestr Chwarae Bob Dydd

Monday to Friday--Llun i ddydd Gwener
00:00 i 24:00 Tipyn o Bopeth

00:00 til 24:00 All Music
Saturday Sunday-- Sadwrn Sul

00:00 i 11:00 Tipyn o Bopeth 

00:00 til 11:00 All Music

11:00 i 13:00 Dim ond Caneuon
11:00 til 13:00 Songs

13:00 i 14:00 Gwerin Newydd 

13:00 til 14:00 New Folk

14:00 i 17:00 Tipyn o Bopeth
 14:00 til 17:00 All Music

17:00 i 20:00 Dim ond Caneuon
17:00 til 20:00 Songs

20:00 i 21:00 Traddodiadol
20:00 i 21:00 Traditional

21:00 i 22:00 O’r Archeif
21:00 i 22:00 Archive tracks

22:00 i 23:00 Traddodiadol ac Archeif
22:00 i 23:00 Traditional and Archive

23:00 i 24:00 Gwerin Newydd 

23:00 til 24:00 New Folk