DnA Cover pic 101H65A4954 Mission Photographic Cerddoriaeth traddodiadol a newydd ar y delyn a’r ffidil.

“mae gwreiddiau’r gerddoriaeth yma yn nwfn yn y traddodiad, ac yn llwyddo i swnio’n arbennig o wreiddiol ar yr un pryd… prydferthwch llwyr” Cerys Matthews

DnA mewn natur ac mewn enw: mae cerddoriaeth yn rhan o DNA y ddeuawd hynod ddawnus mam-a-merch hon o Abertawe, Cymru.  Mae gan y ddwy enw da yn rhyngwladol, nid yn unig fel unawdwyr, ond fel aelodau o fandiau megis Calan, Brethyn, Aberjaber a Cromlech.  Boed yn rhoi bywyd i hen ffefrynnau traddodiadol neu’n creu rhywbeth cwbl newydd, mae harddwch diamser i’r ymddiddan agos a swynol hwn rhwng telyn a ffidl.

 

Traditional and new Welsh music on the harp and fiddle.

“this music is rooted in tradition but altogether original sounding and beautifully written… a thing of beauty” Cerys Matthews

DnA by name, DnA by nature: music is in the very DNA of this hugely talented mother-and-daughter duo from Swansea, Wales. Both enjoy international reputations not only as soloists but as members of such bands as Calan, Brethyn, Aberjaber and Cromlech. Whether they’re vamping up a traditional oldie or minting something entirely new, there’s a timeless beauty to these intimate and irresistible conversations between harp and fiddle.