Brigyn-2

BRIGYN yw y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru.

Ers rhyddhau eu CD cyntaf yn 2004, mae eu cerddoriaeth melodig wedi cael ei chwarae yn gyson ar donfeddi radio, a’r teledu yma yng Nghymru a dros y byd. Brigyn yw un o brif fandiau cerddoriaeth yng Nghymru.

Mae eu sŵn unigryw wedi galluogi nhw berfformio ym mhrif ŵyliau gwerinol Prydain, o’r Green Man Festival, Bannau Brycheiniog i’r Celtic Connections, Glasgow. Maent yn enwog am eu fersiwn unigryw o Hallelujah gan Leonard Cohen a nifer fawr o glasuron cyfoes Cymraeg.

 

BRIGYN are brothers Ynyr and Eurig Roberts from Snowdonia, North Wales.

Since they released their first album in 2004, their melodic songs have received plentiful airplay and television appearances in the Wales and World Wide. They are amongst the best Welsh Language bands performing in Wales today.

Brigyn’s unique sound has allowed them to perform at some of UK’s leading folk festivals, including The Green Man festival and Glasgow’s Celtic Connections. They are famous for their unique rendition of Leonard Cohen’s song “Halleluja” and were awarded for the winning song at 2001 Pan Celtic Winners in Dingle, Ireland.