carreg lafar

 

new-slider-1000x565

Carreg Lafar performs Welsh traditional music described by Sing Out! as “a dense flurry of vocals, fiddle, pibgorn, flute and guitar.” The band has
changed many people’s view of Welsh music through their use of strong traditional melodies, inventive arrangements and lively, passionate
performances.

Lead vocals are sung by Linda Owen Jones, her voice described as pure, mesmerizing, and passionate. She is supported by Rhian Evan-Jones, whose
fiddle style is dynamic, yet lyrical and soulful; James Rourke’s flute is soaring and breathily atmospheric whilst Antwn Owen Hicks, punctuates songs
with pipes and pibgorn, as well as adding warm vocals and harmonies. All is underpinned by Danny KilBride’s sensitive, rhythmic and driving guitar.

Carreg Lafar has toured in the UK, France, Spain, Belgium and North America six times, performing at some major festivals and arts centres, including
Piping Live! Festival Interceltique de Lorient, Celtic Colours and Gooikoorts. Artistic Director of the Atlanta Celtic Festival commented that
“Carreg Lafar gave a smooth, highly energy-charged, spellbinding performance. The audience adored them.”

The band has released three albums with Sain Records, ‘Ysbryd y Werin, ‘HYN’ and ‘Profiad’ as well as an EP ‘Cadno’ in 2013. A new fourth album will be
released in 2016, the band’s 20th anniversary.
“it’s refreshing to come right back to the core and listen to the excellence
that Welsh trad, done well, can conjure .” fRoots

 

Ffurfiwyd Carreg Lafar yng Nghaerdydd yn 1993 gydag Antwn, James, Rhian a Simon O’Shea. Ymunodd Linda y band yn ’94 i gwblhau’r grwp. Yn ystod yr haf ’95 gwnaethom ein halbwm cyntaf ‘Ysbryd y Werin’ gyda Sain Records. Cafodd yr albwm ei rhyddhau ym mis Tachwedd gydag adolygiadau gwych gan y wasg gerddoriaeth werin yn y DU a Gogledd America.

Yn ystod yr haf 1996 wnaethon ni perfformio yn ein gŵyl fawr gyntaf yn Lorient, Llydaw, yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ryng-Geltaidd. Roed hi’n ddeg diwrnod o berfformiadau, yn diweddu gyda’r band yn cefnogi’r cyngerdd Dan Ar Braz ‘Treftadaeth y Celtiaid’ i gynulleidfa o ryw 10,000 o bobl. Yn 1997 cafodd ‘Ysbryd y Werin’ ei rhyddhau yng Ngogledd America gan Street Blix Records a lansiwyd yr albwm gyda thaith dwy wythnos yn yr Unol Daleithiau. Ers hynny, mae’r band wedi dychwelyd i Ogledd America am dair daith arall yn 1998, 2000 a 2001, yn ogystal â daith i Atlanta ar gyfer yr Ŵyl Geltaidd yno yn 1999 a’r Ŵyl Celtic Colours, Nova Scotia yn 2009.

Yn 1997 dechreuon ni gwaith ar ein ail albwm ‘Hyn’ a gafodd ei recordio yng Nghaerdydd yn Albany Studios. Cafodd yr albwm ei rhyddhau ar label Sain ym mis Awst ’98 ac hefyd wedi derbyn adolygiadau gwych yn yr holl cylchgronau cerddoriaeth werin a gwreiddiau mawr yn y DU ac ar draws Gogledd America. Wnaethom fideos hefyd ar gyfer dau trac oddi ar ‘Hyn’ a gafodd eu cynnwys ar y rhaglen celfyddydau, ‘Sioe Gelf’. Ar ddydd Calan 1999, gadawodd Simon y band er mwyn canolbwyntio ar ei waith gelf weledol ac ymunodd Dylan Davies fel gitarydd newydd. Yn hwyrach yn y flwyddyn honno aethom yn ôl i Lorient i gynrychioli Cymru eto yn yr hefyd Ŵyl Ryng-Geltaidd.

Rhyddhawyd ‘Hyn’ gan Marquis Classics yng Ngogledd America ym Mai 2000 a chafodd yr albwm ei lansio gyda thaith llwyddiannus iawn dros tair wythnos yng Nghanada ac America yn ystod Awst 2000.

Dechreuodd y band recordio ein trydydd albwm ‘Profiad’ ym mis Ebrill 2001, hefyd yn Albany Studios. Mae’r albwm yn cynnwys tri cherddor gwadd, Robin Huw Bowen ar delyn deires, Lawson Dando ar piano a gitâr ychwanegol a Claudine Cassidy ar Soddgrwth. Cafodd yr albwm ei rhyddhau gan Sain ym mis Awst 2002 a lawnsio yn yr Ŵyl Ryng-Geltaidd Lorient ‘Blwyddyn Cymru’ y flwyddyn honno. Penderfynodd Dylan gadael y band ar ôl Lorient, er mwyn canolbwyntio ar ei waith ei hun.

Yn 2006 ymunodd Danny KilBride fel gitarydd a dychwelyd y band yn ôl i Lorient, hefyd gyda Gafin Morgan ar pibgorn a phibau ychwanegol. Rydym wedi parhau perfformio bob blwyddyn, yng y DU ac yn rhyngwladol, rhwng bywydau prysur teulu ac ymrwymiadau gwaith eraill. Wnaethon ni recordio EP newydd, Y Cadno yn hydref 2013, ac rydym yn y broses o recordio albwm newydd, i gael eu rhyddhau yn 2016 i nodi ein 20fed pen-blwydd, sydd yn cael ei ddilyn gan rai perfformiadau arbennig a thaith.